تماس با ما : @iseyyed
خانه / شعر و داستان / رمان / رمان عاشقانه راز عمارت پارت 50

رمان عاشقانه راز عمارت پارت 50

رمان عاشقانه راز عمارت پارت 50

رمان عاشقانه راز عمارت

رمان عاشقانه راز عمارت پارت 50

*******

پارت پنجاهم:

با اصرارشون بلند شدم و با کیانا به جایی که مخصوص رقص بود رفتیم
ونرگس هم رفت تا اهنگی رو پلی کنه.
بعد چند ثانیه صدای محمد علیزاده اومد.
(اهنگ زندگی)
زندگی زندگی زندگیه منی تو
زندگی زندگی چرا نمیشه بی تو
جون و دل کی بودی

راز عمارت
in jokkade.ir

بگو آخه چی بودی
دله منو به این زودی بگو چرا ازم ربودی؟
دله بیچاره گیر افتاد
عاشقه تو شدم ای داد
همیشه هواتو میخواد اون دلی که دادی به باد
آرامشه من
باید بشه من
کاری بکنم بشه تو بشی دنیای من
رویای منی ،دنیای منی، اینقدر خواستنی عشقم من تو شدم یا تو منی

راز عمارت
in jokkade.ir

با کیانا هماهنگ و با ناز سرمون رو تکون می دادیم.
نمیبینم هیشکی و آخه تو رو دیگه دارمت معمولی نه هاا
تو رو طور دیگه دارمت آره جور دیگه دارمت
آرامشه من، باید بشه من کاری بکنم بشه تو بشی دنیای من
رویای منی، دنیای منی، اینقدر خواستنی عشقم من تو شدم یا تو منی
آرامشه من باید بشه من کاری بکنم بشه تو بشی دنیای من
رویای منی دنیای منی اینقدر خواستنی عشقم من تو شدم یا تو منی
**
یهو وقتی داشتیم حرکات این قسمت آخر رو می رقصیدیم.
یه چیزی دیدم که باعث شد مثل مجسمه خشک بشم.

**********