تماس با ما : @iseyyed
خانه / شعر و داستان / رمان / رمان تخیلی جهش در زمان پارت 71

رمان تخیلی جهش در زمان پارت 71

رمان تخیلی جهش در زمان پارت 71

رمان تخیلی جهش در زمان پارت

رمان تخیلی جهش در زمان پارت 71

****

پارت هفتاد و یکم :

-آریا: بزار من براش توضیح بدم. نیما!
نگاهشو به صورت ما دو تا دوخت. دست راستشو بالا آورد.
-آریا: آیا شما مطمئنید که اونا توی این عصر زمانی هستن؟
من و نسترن نگاهی بهم انداختیم. جواب قاطعانه ای براش نداشتیم.

جهش در زمان
in jokkade.ir

-آریا: پس امکان داره اونا توی زمان گذشته باشن.
چون اختراع دیوید آناجس هم می تونه به گذشته بره و هم به زمان حال و آینده. عجیبه! نه؟
-من: آره. بیشتر به خاطر اینکه توی چهل سالی که در حال ساخت پروژه بوده هرگز ناامید نشده!

کیان گفت
-کیان: آره. اون موقعا خیلی با هم صمیمی بودیم!

جهش در زمان
in jokkade.ir

**********