تماس با ما : @iseyyed
خانه / شعر و داستان / رمان / رمان تخیلی جهش در زمان پارت 37

رمان تخیلی جهش در زمان پارت 37

رمان تخیلی جهش در زمان پارت 37

رمان تخیلی جهش در زمان پارت 14

رمان تخیلی جهش در زمان پارت 37

*******

پارت سی و هفتم :

نسترن حتی یه کلمه هم حرف نمی زد.خیلی توی شوک بود.میلار گفت
-میلار: فقط گوش کنین.ببینین.ببخشید اینو می گم اما اضاع برای شما خیلی داغونه!
بد جوری نابودمون کرد.به جای اینکه یه خورده بهمون روحیه بده، داره نابودمون می کنه!ادامه داد
-میلار: حتما بعد از پیاده شدن از اتوبوس این سوال براتو پیش اومد که چرا اتوبوس تغییر شکل داد.
بهتره اول بگم که این اتوبوس می تونه به سه عصر زمانی سفر کنه.
یعنی زمان گذشته،حال و آینده. باید برین پیش سازنده ی اتوبوس.اسمش دیویده

جهش در زمان
in jokkade.ir

-میلار: باید بدونین اگه کسی متوجه ی آدرس خونه ی دیوید بشه،هممون کشته میشیم!
-من: چرا؟
میلار سرشو پایین انداخت و گفت
-میلار: توی این دنیا فقط شش نفر آدرس خونشو می دونن که با شما دو تا میشیم هشت نفر.
من به شما اعتماد کردم.
-من: اون هشت نفر چه کسایی هستن؟
-میلار: من و چهار تا جادوگر دیگه با اساسین و شما ها!

جهش در زمان
in jokkade.ir

اساسین؟تا جایی که می دونم معنیش قاتل بود! نسترن با تعجب پرسید
-نسترن: اساسین دیگه کیه؟
سه تا سرفه زد با گلوی گرفته جواب داد
-میلار: مرکا ! دختریه که همه قاتل معروف صداش می کنن.درسته یه قاتله ولی باطنش باماست!
اون راز و توی دلش نگه داشت و به کسی نگفت
و هرکسی که می خواد به این راز پی ببره رو می کشه!

**********