تماس با ما : @iseyyed
خانه / شعر و داستان / رمان / رمان تخیلی جهش در زمان پارت 36

رمان تخیلی جهش در زمان پارت 36

رمان تخیلی جهش در زمان پارت 36

رمان تخیلی جهش در زمان پارت 14

رمان تخیلی جهش در زمان پارت 36

*******

پارت سی و ششم :

خشکم زد.این دیگه داره شورشو در میاره.زنیکه فک کرده خر گیر آورده!
از روی زمین بلند شدم که گفت
-میلار: بشین!هنوز حرفم تموم نشده.
نسترن با عصبانیت گفت
-نسترن: تو داری ما رو نفهم فرض می کنی!

جهش در زمان
in jokkade.ir

اونم از روی زمین بلند شد.دستگیره ی درو گرفتم که بازش کنم،که یهو با صدای پیر و ناتوانش گفت
-میلار: میل خودتونه.اگه می خواین راه حلی برای برگشتن پیدا کنین منو روانی فرض نکنین!اگر ناراحتین برین!
توی دو راه گیر افتادیم.به نسترن نگه کردم.اونم عین من بلاتکلیف بود.گمونم بمونیم خیلی بیشتر به نفعمونه!
دسته ی درو رها کردم و گفتم
-من: خانومه میلار!لطفا به ما حقیقتو بگین!یعنی شما دارین میگین که ما اومدیم آینده؟

جهش در زمان
in jokkade.ir

برگشت و گفت
-میلار: آره.درسته؟
داشتم دیوونه می شدم.راستش یواشکی خودمو نیش خون می گرفتم تا شاید از خواب و رویا های دروغین بیدارشم.
مگه نمی گفتن که اینا همش یه تخیله!مگه سفر به آینده یه افسانه نبود.نمی دونم.
مغزم دیگه از کار افتاده!سر جای قبلیمون نشستم و گفتم
-من: لطفا ما رو راهنمایی کنین.

**********