تماس با ما : @iseyyed
خانه / برترینهای جوک کده / دو شعر طنز و عاشقانه ناصر فیض (2)

دو شعر طنز و عاشقانه ناصر فیض (2)

 

ناصر فیض

—————————————————————

یاد باد آنکه سرکوی تواَم منزل بود

یعنی آن منزل خوبی که در آن ساحل بود

در دلم بود که با دوست نباشم هرگز

چه کنم دختر همسایه ی ما خوشگل بود

بعد یک عمر که می خواست به من سر بزند

از بد بخت من آن شب پدرم منزل بود

دوش با یاد حریفان به خرابات شدم

گرچه شب وارد آنجا شدنم مشکل بود

دیدم او را که نمی دیدم اگر، بهتر بود

با سر و روی بدی داخل مجلس ول بود

حافظا خانم فیروزه بواسحاقی*

که گل سر سبد شعر به هر محفل بود

گرچه اشعار پر از مسئله و ناقص داشت

لیک در آنچه که می خواست دلم کامل بود!

*نام آدم خاصی نیست، فقط یک نون به حافظ قرض دادم و خاتم شد خانم، همین!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثنوی هفتاد من از ناصر فیض

—————————————————————

مَن اگر با مَن نباشم می شَوَم تنها ترین

کیست با مَن گر شَوَم مَن باشد از مَن ماترین

مَن نمی دانم کی ام مَن ، لیک یک مَن در مَن است

آن که تکلیف مَنَش با مَن مَنِ مَن ، روشن است

مَن اگر از مَن بپرسم ای مَن ای همزاد مَن !

ای مَن غمگین مَن در لحظه های شاد مَن !

هرچه از مَن یا مَنِ مَن ، در مَنِ مَن دیده ای

مثل مَن وقتی که با مَن می شوی خندیده ای

هیچ کس با مَن ، چنان مَن مردم آزاری نکرد

این مَنِ مَن هم نشست و مثل مَن کاری نکرد

ای مَنِ با مَن ، که بی مَن ، مَن تر از مَن می شوی

هرچه هم مَن مَن کنی ، حاشا شوی چون مَن قوی

مَن مَنِ مَن ، مَن مَنِ بی رنگ و بی تأثیر نیست

هیچ کس با مَن مَنِ مَن ، مثل مَن درگیر نیست

کیست این مَن ؟ این مَنِ با مَن زمَن بیگانه تر

این مَنِ مَن مَن کنِ از مَن کمی دیوانه تر ؟

زیر باران مَن از مَن پر شدن دشوار نیست

ورنه مَن مَن کردن مَن ، از مَنِ مَن عار نیست

راستی ! این قدر مَن را از کجا آورده ام ،

بعد هر مَن بار دیگر مَن ، چرا آورده ام ؟

در دهان مَن نمی دانم چه شد افتاد مَن

مثنوی گفتم که آوردم در آن هفتاد «مَن»%

شاعر: ناصر فیض

کتاب: املت دسته دار

توضیح: دقیقا کلمه “من” هفتاد بار در این شعر بکار رفته است.