تماس با ما : @iseyyed

درس

کم مونده بابام بهم بگه تو چرا نفس میکشی؟پاشو درستو بخون، دو روز دیگه امتحان داری 😐