تماس با ما : @iseyyed
خانه / سرگرمی / طنز / شعر طنز / درد دل لیلی و مجنون 2014

درد دل لیلی و مجنون 2014

درد دل لیلی و مجنون 2014

دردل لیلی و مجنون 2014

دردل لیلی و مجنون 2014

گله میکرد ز مجنون لیلی
که شده رابطه مان ایمیلی

### درد دل لیلی و مجنون 2014  ###

حیف از آن رابطه ی انسانی
که چنین شد که خودت میدانی

### درد دل لیلی و مجنون 2014  ###


عشق وقتی بشود داتکامی
حاصلش نیست بجز ناکامی

نازنین خورده مگر گرگ ترا
برده یا دات نت و دات ارگ ترا

### درد دل لیلی و مجنون 2014  ###


بهرت ایمیل زدم پیشترک
جای سابجکت نوشتم به درک

به درک گر دل من غمگین است
به درک گر غم من سنگین است

### درد دل لیلی و مجنون 2014  ###


به درک رابطه گر خورده ترک
قطع آنهم به جهنم به درک

آنقدر دلخور از این ایمیلم
که به این رابطه هم بی میلم

مرگ لیلی، نت و مت را ول کن
همه را جای OK کنسل کن

### درد دل لیلی و مجنون 2014  ###


OFF کن کامپیوتر را جانم
یار من باش و ببین من ON ام

اگرت حرفی و پیغامی هست
روی کاغذ بنویسش با دست

نامه یک حالت دیگر دارد
خط تو لطف مکرر دارد

### درد دل لیلی و مجنون 2014  ###


خسته از font و ز format شده ام
دلخور از گِردِلی @ (ات) شده ام …

کرد ریپلای به لیلی، مجنون
که دلم هست از این سابجکت خون

باشه فردا تلفن خواهم کرد
هرچه گفتی که بکن خواهم کرد

### درد دل لیلی و مجنون 2014  ###


زودتر پیش تو خواهم آمد
هی مرتب به تو سر خواهم زد

راست گفتی تو عزیزم لیلی
دیگر از من نرسد ایمیلی

نامه ای پست نمودم بهرت
به امیدی که سرآید قهرت

### درد دل لیلی و مجنون 2014  ###