تماس با ما : @iseyyed
خانه / شعر و داستان / خاطره ها / داستان جالب ملا نصرالدین

داستان جالب ملا نصرالدین

داستان جالب ملا نصرالدین

داستان جالب ملا نصرالدین

 

داستان جالب ملا نصرالدین

نقل مکان:داستان جدید
شبی ملا در خانه خود خفته بود که دزدی کم روزی وارد شد ،

مختصر اثاثیه او را جمع کرد و به دوش کشید و بیرون رفت.

ملا نیز بر خاست و رختخواب را بر داشت و دنبال دزد به راه افتاد تا هر دو وارد منزل دزد شدند.

دزد او را دید و با تشدد گفت : این جا چه می کنی ؟

ملا گفت: هیچ، بنده تغییر منزل داده ام ، اجرت حمالی شما نیز حاضر است