تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک روز حکم شرعی بوس

جوک روز حکم شرعی بوس

عاقا کسی میدونه حکم شرعی این بوسهای مجازی داخل چت چیه؟؟؟؟؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
الکی الکی نریم جهنم…:|
والا اگه بریم میشه آش
نخورده و دهن سوخته :||