تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جک ازدواج…

جک ازدواج…

جک ازدواج… 

جک ازدواج...

جک ازدواج…

**********

ازدواج چیست؟

ازدواج یعنی یه غلطی میکنی
که بعدش هر غلطی میکنی،
نمیتونی هیچ غلطی بکنی!!!!

😳 جمله خیلی سنگین بود..،،،،
مخم رگ به رگ شد !!!!