تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک جديد / جوک گازوییل

جوک گازوییل

جوک گازوییل


 

سوال کنکور شکرستان: گازوییل چیست 

پاسخ یک یارو: نام برادر جبرییل و عزراییل است که مسئولیت سوخت رسانی به جهنم را دارد