تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک جديد / جوک چجوری کفاثط شویم!

جوک چجوری کفاثط شویم!

چجوری کفاثط شویم!

 
جوک چجوری کفاثط شویم!
راه کار های جوک کده برای کفاثط شدن
با ما همراه باشید با اموزش ویژه کصافط ها
 

قسمت اول :

وقتی میری دسشویی توی دمپایی آب بریزید و دمپایی رو یه جوری از پات دربیار
که شخص بعدی به سختی بتونه بپوشتش و وقتی فهمید خیسه نابود بشه…!

قسمت دوم:
وقتی کسی خونه نیست صدای تلویزیون رو تا آخر ببرین بالا و بعد خاموشش کنید.
تا وقتی یکی تلویزیون رو روشن کرد از ترس منحدم شه

قسمت سوم:
وقتی موهاتون رو بعد از حمام سشوار میکنید،سشوار رو تو حالت روشن از برق بکشید
تا نفر بعدی وقتی بزنه برق سکته ناقص بزنه

قسمت چهارم:
وقتی خواستید از حمام بیاید بیرون شیر اب رو تو حالت دوش ببندین..
تا نفربعدی وقتی شیر رو باز کنه آب سرد بریزو رو سر و شونش تاحدودی منهدم میشه
دکتر هم رفتم گفت مرض داری،خوبم نمیشم