تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک جديد / جوک نوشته پشت ماشین

جوک نوشته پشت ماشین

پشت کامیون نوشته :نیم کیلو باش مرد باش.
  برادرکوچیکم خوند :نیم کیلو داشته باش مرد باش (بدبختی این جاست که همش تکرار میکرد)