تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک موش

جوک موش

[ سه تا موش برای هم لاف میزدند ] اولی: من با فنر تله موش ورزش میکنم دومی: مرگ موش مزه عرق منه
سومی: موبایلش زنگ میزنه، میگن کی بود؟، میگه: بچه ها بودند گربه آوردند، بکنیم! ‎