تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک جديد / جوک مرگ pou

جوک مرگ pou

جوک مرگ pou

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﻮ ﮔﻨﺪﯼ ﻣﯿﺎﺩ

ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﺮﻣﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﻣﮕﺲ ﺩﺍﺭﻥ ﺩﻭﺭ ﮔﻮﺷﯿﻢ ﻭﻭﻝ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ

ﺭﻓﺘﻢ ﺟﻠﻮ ﺩﯾﺪﻡ

.

.

.

.

.

pou ﻣﺮﺩﻩ

> ﺭﻭﺣﺶ ﺷﺎﺩ ﻭﯾﺎﺩﺵ ﮔﺮﺍﻣﯽ<