تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک جديد / جوک مردان

جوک مردان

شخصی نزد حکیم رفت و گفت :
ای حکیم ، من خیلی بیتابم
.
.
.
.
.
.
جوک مردان


حکیم تابی به او داد و گفت این را در حیاط خانه وصل کن ..!!!
آن مرد رفت و دیگر بی تاب نبود