تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک جديد / جوک مداد خوردن

جوک مداد خوردن

جوک مداد خوردن

زن یاروزنگ میزنه به شوهرش میگه: بچه مدادشو قورت داده،

یارومیگه تا یک ساعت دیگه میام.

زنش میگه تا اون موقع چکارکنم؟

یارو میگه بگو با خودکار بنویسه!