تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک روز / جوک فوتبال عراقی

جوک فوتبال عراقی

جوک فوتبال عراقی

این فوتبال قبول نیست عراقیا دوتا دوتا اومدن
قاسم جاسم
محمد احمد
عدنان علی
محمود قاسم

اونا 22 نفر بودن ما 10 نفر