تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک جديد / جوک عروسی 94

جوک عروسی 94

پشت نویسی کارت جوک عروسی 94 :

حاج حسینعلی و خانواده محترم بجز پسر وسطی اون کرمعلی کثافت بی پدر و مادر…!

خاک تو سرتون با اون بچه بزرگ کردنتون! اصلأ نمیخواد بیاین…