تماس با ما : @iseyyed

جوک ضد دختر سری 301

جوک ضد دختر سری 301

جوک ضد دختر سری 301

$$$$
جوک ضد دختر سری 301
$$$$
مورد داشتیم . . .
دختره پارک دوبل کرده ازش تست دوپینگ گرفتن.
$$$$
جوک ضد دختر سری 301
$$$$
مورد داشتیم . . .
دختره واسه بالا پایین کردن شیشه ماشین کلاج میگرفته
$$$$
جوک ضد دختر سری 301


$$$$
مورد داشتیم . . .
دختره کلاج گرفته زده آهنگ بعدی.
 $$$$
جوک ضد دختر سری 301
$$$$
مورد داشتیم . . .
دختره برای اینکه برف پاک کن تندتر کار کنه گاز میداده.
$$$$
جوک ضد دختر سری 301
$$$$
مورد داشتیم . . .
دختره داشته رانندگی میکرده یادش رفته دنده چندهͺ زده کنار دوباره از یک شروع کرده.
$$$$
جوک ضد دختر سری 301
$$$$
مورد داشتیم . . .
دختره سر کلاس کلیپس نزده براش غیبت رد کردن.
$$$$
جوک ضد دختر سری 301
$$$$
مورد داشتیم . . .
دختره از نیروی هوایی ارتش زنگ زدن خونشون گفتن دخترتون تو رادار ماستͺ بگین کلیپسشو برداره.
$$$$
جوک ضد دختر سری 301
$$$$
دختره با ماشین صاف رفته تو شیشه مغازه رفیقم ! افسر اومد!! دختره سریع پنجاه هزار تومن و يك شماره گذاشت تو جیب افسره. هیچی دیگه افسر یه جور کروکی کشیدمغازه مقصر شد….
$$$$
جوک ضد دختر سری 301
$$$$

اگه بقیشو میخاید

نظر بدید

تا بزارم ههه
جوک روز