تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک جديد / جوک زهره 93

جوک زهره 93

جوک زهره 93

یارو میگه تا بیست سالگی فکر میکردم اسمم زهره است!

میگن چرا؟

میگه: ننم صبح ها یه لگد بهم میزد میگفت پاشو ظهره!