تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک خنده دار / جوک زنان فضایی

جوک زنان فضایی

جوک زنان فضایی

امروز سالروز پرتاب خانم ‘انوامروز سالروز پرتاب خانم ‘انوشه انصاری’ اولین زن ایرانی به فضا است

.

.

.

.

به امید روزی که آخرین زن ایرانی را هم به فضا پرتاب کنیم به حق مرتضی علی …
.
.
.
آقایون همه با هم دست به دعا برداریم…
خدا بزرگه…!
“اللهم انی کل زوجات بپرتابک الی السماشه انصاری’ اولین زن ایرانی به فضا است ..