تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک جديد / جوک روز نیشتو وا کن!

جوک روز نیشتو وا کن!

جوک روز نیشتو وا کن!

جوک روز نیشتو وا کن!

تلوزیون میگه اگر در هفته 19 ساعت از اینترنت استفاده کنید،معتاد هستید..
.
.
.
بنام خـــدا
حانیه هستم یک معتاد
نیشتو وا کن (جوکهای دست اول)

هر روز 20ساعت از اینترنت استفاده میکنم نیشتو وا کن (جوکهای دست اول)
بقیشم خوابم …
.
نیشتو وا کن (جوکهای دست اول)
حالا همه باهم یکصدا بگید: سلااااااااااااااام حانیهنیشتو وا کن (جوکهای دست اول)


جوک روز نیشتو وا کن!

jok rooz in jokkade


چه تلخ است…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
شکلات 98% رو میگم نکنه فکر کردی میخام عاشقانه بگم؟؟ برو بابا حوصله داریجوک روز نیشتو وا کن!

 

جوک روز نیشتو وا کن!

jok rooz in jokkade

 

ﺩﺳﺘﻤﺎل ﺳﻔﯿﺪ، ﻭﺭﺩﺍﺭ ﺑﺮﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ..!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ …
ﺁﻣﻨﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮ ﺟﺎﻡ ﺷﺮﺍﺑﻪ ﻣﻨﻪ ….
ﺁﻣﻨﻪ ﺍﺧﻤﻪ ﺗﻮ ﺭﻧﺠﻮ ﻋﺬﺍﺑﻪ ﻣﻨﻪ …
ﺟﻮﻧﻢ ﺯِ ﺩﺳﺘﺖ ﺁﺗﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻬﺮِ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺑﯿﺮﻭﻥ
ﻧﺮﻓﺘﻪ …
ﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁ� �ﺁﺁﺁﺁﺁﺁ ﻣﺂﺁﺁﺁﺁﺷﺂﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁ� �ﺁﺁﺁﺁﺁﻻﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁ� ��ﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁ
ﺁﺁﺁﺁﺁ
ﻫﺎﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁ� �ﺁﺁﺁﺁ ﺑﯿﺎ ﻭﺳﻂ ﻧﺘﺮﺱ ﻫﺂﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁ� �ﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁ
ﺩﺱ ﺩﺱ ﺩﺱ ﺩﺱ
” @ /
))
((
_/ _
متن خاصی به ذهنم نرسید، گفتم یکم فضا رو شاد کنم!نیشتو وا کن (جوکهای دست اول)

جوک روز نیشتو وا کن!

jok rooz in jokkade


ﺯﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ “خخخخخ” ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ جدید ﺯﯾﺮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ:

ﻣﺎﺥ: ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ!
ﺗﺎﺥ: ﺗﺮﮐﯿﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ!
ﺳﺸﺎﺥ: ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ!
ﺑﺸﺎﺥ : ﺑـﯿﻬﻮﺵ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ!
ﭘﺸﺎﺥ: ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ!
ﭘﺸﮑﺎﺥ: ﭘﻬﻦ ﺷﺪﻡ ﮐﻒ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺯﺧﻨﺪﻩ!
استفاده کنید
روابط عمومی فرهنگ و ادبیات حانیه

جوک روز نیشتو وا کن!

jok rooz in jokkade


بدبخت ضایع شدا
جوک روز نیشتو وا کن!
اخه یکی نیس بگه کرم داری دی:

جوک روز نیشتو وا کن!

jok rooz in jokkade


گابریل گارسیا میگه:
هرگز لبخند را ترک نکن، حتی وقتی ناراحتی…چون هر لحظه ممکن است کسی عاشق لبخند تو شود…
من الان دارم می خندماااااا؟؟
کسی عاشقم نشد؟؟؟؟
نبودد کسی عایااااااا؟؟؟؟
عاشق نبود؟؟؟؟؟دوست معمولی چی؟؟؟؟؟؟!!
پَ چی میگه این گابریل؟؟؟؟؟
هااااااا ؟؟؟…..?
والا با این جمله هاشون با روح و روان مردم بازی میکنن??جوک روز نیشتو وا کن!

جوک روز نیشتو وا کن!

jok rooz in jokkade


ضایعــــــــــــــــ
جوک روز نیشتو وا کن!

جوک روز نیشتو وا کن!

jok rooz in jokkade


تو جهنم دیدین بعضیا از چشم آویزونن !!!!
پرسیدن اینا چیکار کردن؟؟؟
ندا آمد اینا کسایی بودن که تو این پست من فقط نگاه میکردن
نه لایک میکردن نه تشکر……………..
خلاصه از من گفتن بود

جوک روز نیشتو وا کن!

جوک روز نیشتو وا کن!

jok rooz in jokkade