تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک جدید / جوک روز دامن زنان

جوک روز دامن زنان

دامن چیست !؟

پوشش پایین تنه
زیرنداز همراه
حوله
خشک کردن ظروف غذا
گرفتن آب بینی
بادبزن
مخفی کردن کادو
هدایت کردن مرغ ها به طرف لانه
و سار موارد که به عقله ما قد نداد دیگه !