تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک جديد / جوک روز خیانت

جوک روز خیانت

یک بارم مث این فیلمای خارجی خواستم دوست دخترمو سورپرایز کنم  . از پشت سرش چشماشو با دستام بستم .بدجنس حدود 50 تا نره خر رو اسم برد جز من . هیچی دیگه باز من فریب این فیلمای آمریکایی رو خوردم . مرگ بر آمریکا !!!!!!!