جوک روز خنده دار ورژن جدید 1400

مهمونی بودیم یه گوشت بزرگ تو خورشت بود روم نشد وردارم یهو برقا رفت سریع گزاشتمش دهنم

بعد فهمیدم لیمو امانی بوده 😢
دیگه هیچوقت اون آدم سابق نشدم😂

+++++

جوک کده جوک روز

jok in jokkade

+++++

۹۰درصد دانشجوهای چینی عینکی ان یعنی اگه شما بری تو دانشگاهشون صدا بزنی آهای تویی که عینکی هستی هیچکس برنمیگرده چون فارسی بلد نیستن

+++++

جوک کده جوک خنده دار

jok in jokkade

+++++

با یه دختره رفتم کافه
بهم گفت: به نظرم پسری که دستش تو جیب خودش باشه جذابه

پا شدم دستمو هی تند تند کردم تو جیبم
و نشستم
دختره چندتا فوش داد و رفت
فکر کنم زیادی جذاب شدم نتونست تحملم کنه 😔😂😂😂😂

+++++

 جوک خنده دار

jok in jokkade

+++++

دیروز رفتم پارک دیدم یه دختره خیلی غمگین رو نیمکت نشسته و به زمین نگاه میکنه
رفتم یه گل چیدم و دادم دستش
پرسید: ماله منه؟
گفتم بله
یه لبخند گوشه ی لبش نشست
بعد رفتم به باغبون گفتم: اون دخترو میبینی اونجا نشسته؟ هر روز میاد گلهای پارک رو میکنه!
باغبون هم با بیل افتاد دنبالش
پس چی!!!
فکر کردی من اهل این جلف بازیام؟؟
فقط میخواستم ببینم یه دختره غمگین با چه سرعتی میتونه بدووه 😂😂 😂😂😂

+++++

جوک روز خنده دار

jok in jokkade

+++++

یارو میزنه تو گوش جفر

طرف میگه: از عمد زدی یا شوخی؟

یارومیگه: عمدی

طرف میگه خوب کردی ، اصلآ حوصله شوخی نداشتم!😂😂

+++++

جوک کده خنده دار

jok in jokkade

+++++

پول برق برامون زیاد اومده بابام گیر داده به من میگه این قبض سنگین مال همون چراغ چشمک زن رو مودمه

خدایا منو بکش فقط همین 😂😂

+++++

جوک خنده دار

jok in jokkade

+++++

معلم به شاگرد :
من دویدم، تو دویدی، او دوید،
مال چه زمانیه؟
شاگرد: مال زمانِ محرمه، که سر کوچه قیمه نذری میدن😂

+++++

جوک کده جوک روز

jok in jokkade

+++++

خانمه اومد دم مغازمون نخود بخره بهم گفت آقا نخودش حتما خوبه؟
منم گفتم :

خانم ببر نگوزیدی پس بیار

والا خب آخه چجوری بش ثابت کنم😂😂

+++++

جوک کده جوک باحال

jok in jokkade

+++++

رفتیم واسه داداشم خاستگاری

یهو وسط بحث من به آبجی دختره گفتم
ببخشید دستشوئی کجاست؟

یهو داداشم گفت:
آخر راهرو سمت راست ، کنار حموم😳
مجلس بهم ریخت
از خونه پرتمون کردن بیرون

ولی یه موز برداشتم😂😁

+++++

جوک کده جوک خنده دار

jok in jokkade

+++++