تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک جديد / جوک روز بچه مکزیکی

جوک روز بچه مکزیکی

جوک روز بچه مکزیکی

تومکزیک بچه که بدنیا میاد انگشت میکنن توکونش
اگرلگد زدفوتبالیست میشه
اگرجیغ زد دکترمیشه
اگرخندیدکونی میشه
تو چرا میخندی
گفتم تومکزیک