تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک خنده دار / جوک روز ازت حامله ام

جوک روز ازت حامله ام

جوک روز ازت حامله ام

ﺭﻓﺘﻢ ﯾﻪ ﺳﯿم کاﺭﺕ ﺭﺍﻳﺘﻞ ﺧﺮﯾﺪﻡ
ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﺑﻬﻢ ﺍﺱ ﺩﺍﺩﻩ:ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻡ
ﺑﻬﻢ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﯽ ﻭﺍﺳﺖ ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ!
ﺑﺎﯼ

:::جوک روز:::

منم به ایرانسل اس دادم دیگه حالم ازت بهم میخوره
اینقد اس نده سیم کارتمم میشکونم که دیگه اسمی از تو
تو زندگیم نباشه
بای

ایرانسل اس داده ازت حاملم :||

:::جوک روز:::