تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک روز / جوک دقت کردین

جوک دقت کردین

جوک دقت کردین

جوک دقت کردینجوک دقت کردین
jok rooz deghat kardin94

دقت کردین وقتی نوبت ما میشه نون بگیریم
.

.

.

.

.

.
.
همون موقع آشنای شاطرم میاد نون بگیره ؟


جوک دقت کردین
jok rooz deghat kardin94


دقت کردین هرچیزی در حالت تست درست کار میکنه
.
.
.
و همون چیز در حال استفاده و یا معرفی به دیگران آبرو و حیثیتت آدمو میبره ؟
جوک دقت کردین
jok roz deghat kardin94