تماس با ما : @iseyyed
خانه / برترینهای جوک کده / جوک دانشجویی-656

جوک دانشجویی-656

مکان خوابگاه:نوبت کیه چایی دم کنه
بچه ها:کی چایی میخوره تو این گرما؟
وقتی من با لیوان چایی میام تو اتاق
بچه ها:نمیدونی چهار نفریم یه لیوان چایی دم کردی بیشعور؟