تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک روز / جوک حماسه ملی کشاورزی

جوک حماسه ملی کشاورزی

باز هم حماسه ملی
در جدیدترین خبرها
.
.
.
.
.
.
.
.
یک کشاورز غیور شکرستانی با پیوندکاهو به گندم موفق به برداشت کاندُم شد!!!
ای ایران …ای مرز پر گهر