جوک جدید 1008

از حیف نون می پرسن آرزوت چیه؟ میگه: دکتربشم از اتاق عمل بیام بیرون بگم: متاسفم

********

یه پسر اصفهانی به پدرش میگه امروز عوض سوار شدن دنبال اتوبوس دویدم و 25 تومان کاسب شدم . پدره میزنه تو گوش پسره و میگه : دنبال سواری میدویدی بیشتر تو جیبت میماند

****

جوک خنده دار

****

بچه خسیسه نمره بیست می گیره . باباهه می زنه تو گوشش بهش میگه : کره خر توکه با 10 هم قبول می شدی . لازم بود این همه خودکار مصرف کنی ؟

********

خسیسه به پسرش می گه: هر وقت با نامزدت می ری سینما، توی سینما قرار بذار تا اون مجبور شه بلیت خودش رو حساب کنه پسرش می گه: پس کی بلیت منو حساب کنه؟

********

به غضنفر میگن چرا سی دیت انقدر خش داره میگه:آخه زیر قسمتهای مهمش خط کشیدم !

********

غضنفر نمیتوانند با 110 تماس بگیرند .چون کلید 11 رو روی تلفن پیدا نمیکنند!

********

یه روز غضنفر میره مغازه لوازم خونگی چشش میافته به فلاسک میپرسه آقا اون چیه؟ مغازه دار میگه اون فلاسکه میپرسه کارش چیه میگه هر چیز سردی رو بزاری تو ش سرد نگه میداره هر چیز گرم هم بذاری توش گرم نگه میداره مرده خوشحال میشه و یکی میخره فردا که میره اداره باخودش میبره رییسش وقتی فلاسکو میبینه میگه ببینم چی تو اون فلاسکت داری؟ میگه اقای رییس 2 تا الاسکا دارم با 3 تا فنجون قهوه!

****

جوک طنز

****

غضنفر با زنش رفته بوده سینما، تو فیلم یهو یه گاوه شروع می‌کنه دویدن طرف تماشاچیا. غضنفر یهو میپره زیر صندلی
زنش میگه: ‌بابا خجالت بکش! این فیلمه
غضنفر میگه: زن! من و تو می‌دونیم فیلمه، گاوه که نمی‌دونه!

********

خسیسه داشته نوار روضه گوش میداده میزنه آخر نوار ببینه شام میدن یا نه

********

یه جایی جشن بوده، حیف نون همینجوری میره تو و شروع میکنه به رقصیدن و بخور بخور. یکی ازش میپرسه: ببخشید! شما رو کی دعوت کرده؟ حیف نون میگه: من از خونواده عروسم. یارو میگه: ببخشید، ولی اینجا جشن تولده!!!

********

حیف نون زنشو می کشه میره مرحله بعد !!!

غضنفر با ذوق به دوستش میگه : بالاخره بعد از 2 سال این پازل رو حلش کردم!
دوستش میگه 2 سال زیاد نیست؟
غضنفر میگه: نه بابا رو جعبش نوشته 7 تا 10 سال !

********

حیف نون جلوی دبیرستان دخترانه میافته تو جوب! واسه اینکه ضایع نشه میگه: هر کی منو در آورد مال خودش !

****

جوک جدید 1008

****

پسر خسیسه به باباش میگه : بابا چرا ما مثل بقیه با کشتی سفر نمیکنیم ؟ بابا میگه : خفه شو شناتو بکن !

********

ترکه میره رستوران میگه: غذا چی دارین؟ گارسون میگه: کاستیدگیلینکوفینوستا با لیمو! ترکه میگه: کاستیدگیلینکوفینوستا با چی؟

********

غضنفر ادعای پیامبری می کنه بهش می گن خوب اسم کتابت چیه می گه کتاب ندارم جزوه میدم بنویسید !!!

****

جوک باحال

****

غضنفر میره به دانشگاه به دو دلیل می فهمن اوسکوله:
1.سامسونیتش رو می ذاشت تو ذنبیل
2.وقتی استاد تخته رو پاک میکرده اونم دفترش پاک می کرده

********

یه روز حیف نون و غضنفر داشتن باهم شطرنج بازی میکردن شاه دق میکنه میمیره !

********

یه نفرو محکوم به اعدام در اتاق گاز می کنن . وقتی می برنش می بینه اتاق سقف نداره .
میگه : این چه اتاق گازیه که سقف نداره ؟
می گن : کپسول گاز که خورد تو سرت می فهمی !!!

********

فحش‌های عربی: از جلو چشمام خفه‌شو، کثافت مرض، پاتو از رو بوق بردار، گردن درازی می‌کنی؟

****

جوک جدید 1008

****

یه آبادانیه میره تو مغازه به یارو میگه: کا، بلوز داری؟ مغازه داره میگه: نه. آبادانیه میگه: کا، شلوار داری؟ مغازه داره میگه: نه. آبادانیه با تعجب میگه: کا، پس چرا رو شیشه نوشتی: کا لباس داریم؟!

********