تماس با ما : @iseyyed

جوک جدید

به یارو میگن : نظرت راجب به لیوانِ یه بار مصرف چیه؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
میگه : من یه ساله دارم ، واقعاً راضیم!!