تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک جديد / جوک جدید 93-23123

جوک جدید 93-23123

دوتا بد شانس ازدواج میکنن بچه اشون میشه پـــــوج

…………….

موجودی در مقابل فهمیدن مقاومت می کند !

……………..

از ترکه می پرسن ؟

ادرس آپاندیس کجاست ؟

از بالا ادرس بدم گم میشی !

از کون که وارد میشی بن بست اول دست راست !

…………………

از لره می پرسن چرا روده انسان پیچ و خم داره ؟؟

میگه اگه گوز سر این پیچ ها سرعتش کم نشه کونت پاره میکنه!!!

…………………

اعمال واجب پس از گوزیدن !!

یک : خیره شدن به اطرافیان !

دو: تلاش برای دور کردن بو

سه : تهمت زدن به اطفال

چاهار : ترک محل حادثه

………………..

لره میره کتاب خونه کتاب رو تا آخرش میخونه و میره پیش کتابدار

میگه این کتاب شخصیت زیاد داره اما محتوا نداره

کتابدار گفته دفتر تلفن بزار سرجاش گمشو بیرون

…………

 

…………………