تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک جديد / جوک جدید

جوک جدید

به مخاطب خیلی خاصم میگم؛اگه من مثلا بمیرم بهم وفادار میمونی؟
میگه آره
میگم چندسال؟
میگه؛ صد سال سیاه!!!!!!!