تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک جديد / جوک تصادف

جوک تصادف

جوک تصادف یارو میبینه یجا تصادف شده، واسه اینکه بتونه صحنه رو نزدیک ببینه،

دادمیزنه: برین کنارمن پدرشم!وقتی میره جلومیبینه ماشین زده به یه سگ.