تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک زنان / جوک بی شوهری

جوک بی شوهری

 

جوک بی شوهری

پیر زنی رفت داروخانه برای درد مفاصلش دارو بخره 
اقا بهش گفت
خوشکل خانم امر بفرمایید
پیرزنه فوری عصاشو پرت کرد کمرشو راست کرد گفت 
رژ لب میخواستم عزیزم….