تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک خنده دار / جوک الکی شجریان

جوک الکی شجریان

جوک الکی شجریان

آهاهاهاهاهاهاهاهاها،یا هاهاهاهاهاهاهاها

جاهاهاهاهاهان،اماهاهاهاهاهاهاهاهان

اهههیهیهیهیهیهیهی دل

.

.

.

الکی مثلا من شجریانم!