تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک الکی / جوک الکی زمان شاه

جوک الکی زمان شاه

جوک الکی زمان شاه

جوک الکی زمان شاه

جوک الکی زمان شاه

********

زمان شاه کشورهای مدعی قدرت جلوی ما سرخم میکردن…
.
.
.
.
.
.
.
الکی مثلا ما نمی دونیم شاه مملکت برای عزل و نصبِ یه وزیر
میرفت از کاخ سفید اجازه میگرفت….

****

جوک الکی زمان شاه

jok alaki zaman shah

****

اقا چقدر تو این حکومت دزدی میشه
.
.
.
.

.
.
.
.
.
الکی مثلا من نمیدونم شاه وقتی رفت ۲۷۰چمدون جواهرات دزدید و برد

****

جوک الکی 93

jok alaki zaman shah

****

اقا چقدر تو مملکت اعتیاد زیاده
.
.
.
.

.
.

الکی مثلا ما نمی دونیم اشرف پهلوی تریاکو وارد ایران کرد
و اونو کوپنی می فروخت و برای فروش بیشتر سوخته تریاکو می خرید

****

جوک جدید 93

jok alaki zaman shah

****

اقا چقدر تو مملکت فاحشه زیاده
.
.
.
.
.
.
الکی مثلا ما نمی دونیم اولین گروه های فحشا رو شمس پهلوی تشکیل داد
و اونا را برای تربیت فاحشه اموزش می داد

****

جوک الکی 93

jok alaki zaman shah

****

زمان شاه احتراممون تو دنیا بیشتر بود
.
.
.
.
.
.
.
الکی مثلا ما نمیدونیم شاه کاپیتولاسیون رو تصویب کرد
که براساس اون احترام سگ امریکایی از شاه ایران بیشتر بود

****

جوک الکی جدید 93

jok alaki zaman shah

****

چرا اینجا اینقدر فضا امنیتیه.
.
.
.
.
.
.
الکی مثلا ما نمیدونیم زندانهای ساواک با اموزش موساد
مخوف ترین زندان های خاور میانه بودن

****

جوک الکی 93

jok alaki zaman shah

****