تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک به سلامتي / جملات بسیار زیبا و فلسفی از دکتر علی شریعتی

جملات بسیار زیبا و فلسفی از دکتر علی شریعتی

  jokkkkk

 درشگفتم که سلام آغاز هر دیدار است..

ولی در نماز پایان است، شاید این بدان معناس که پایان نماز آغاز دیدار است

::::جملات بسیار زیبا و فلسفی از دکتر علی شریعتی:::

 

خدایا بفهمانم که بی تو چه میشوم اما نشانم نده!!!

خدایا هم بفهمانم و هم نشانم بده که با تو چه خواهم شد

::::جملات بسیار زیبا:::

ﮐﻔـﺶِ ﮐﻮﺩﮐﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺮﺩ . ﮐﻮﺩﮎ ﺭﻭﯼ ﺳﺎﺣﻞ نوﺷﺖ : ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺩﺯﺩ..

آنطرﻑ ﺗﺮ ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺻﯿﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎ

ﻧﻮﺷﺖ : ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪ..

ﺟﻮﺍﻧﻲ ﻏﺮﻕ ﺷﺪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻧﻮﺷﺖ : ﺩﺭﻳﺎﻱ ﻗﺎﺗﻞ..

ﭘﻴﺮﻣﺮﺩﻱ ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪﻱ ﺻﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻧﻮﺷﺖ : ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ..

ﻣﻮﺟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﺴﺖ.

ﺩﺭﯾﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﻔﺖ : “ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﻧﻜﻦ ﺍﮔﺮﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺎﺷﯽ

 

::::جملات فلسفی از دکتر علی شریعتی:::

 

بر آنچه گذشت, آنچه شکست, آنچه نشد… حسرت نخور ؛زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد

 

::::جملات بسیار زیبا و فلسفی از دکتر علی شریعتی:::

خالق من “بهشتی” دارد، نزدیک، زیبابزرگ؛و “دوزخی” دارد، به گمانم کوچک و بعید؛و در پی دلیلیست که ببخشد ما را .”دکتر علی شریعتی

::::جملات بسیار زیبا و فلسفی:::

 

زندگی خوردن و خوابیدن نیست انتظار و هوس و دیدن و نادیدن نیست.زندگی چون گل سرخی است پر از خار و پر از برگ و پر از عطر لطیف.یادمان باشد اگر گل چیدیم عطر و برگ و گل و خار همه همسایه دیوار به دیوار همند…..)) دکتر علی شریعتی ((

::::جملات دکتر علی شریعتی:::

سخت است حرفت را نفهمند. سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند

حالا می فهمم، که خدا چه زجری می کشد وقتی این همه آدم حرفش را نفهمیده اند هیچ، اشتباهی هم فهمیده اند.

« دکتر علی شریعتی »

::::جملات بسیار زیبا و فلسفی از دکتر علی شریعتی:::

 

آن روز که همه بدنبال چشم زیبا هستند تو بدنبال نگاه زیبا باش( دکتر شریتی )

::::جملات بسیار زیبا و فلسفی از دکتر علی شریعتی:::

چقدر نشنیدن ها و نفهمیدن ها و نشناختن هاست که به این مردم آسایش و خوشبختی بخشیده است!!!!دکتر شریعتی

—————————–

چقدر دوست دارم این سخن مسیح را « از راه هایی مروید که روندگان آن بسیارند از راه هایی بروید که روندگان آن کم اند» دکتر علی شریعتی

::::جملات بسیار زیبا و فلسفی از دکتر علی شریعتی:::

 

هر کسی را نه بدان گونه که « هست »، احساس می کنند

بدان گونه که « احساسش » می کنند ، هست .دکتر علی شریعتی

::::جملات زیبا و فلسفی از دکتر علی شریعتی:::

روزی از روزها ، شبی از شب ها خواهم افتاد و خواهم مرد

اما می خواهم هر چه بیشتر بروم تا هرچه دورتر بیفتم

تا هرچه دیرتر بیفتم ، هر چه دیرتر و دورتر بمیرم ،

نمی خواهم حتی یگ گام یا یک لحظه

پیش از آنکه می توانسته ام بروم و بمانم ،

افتاده باشم و جان داده باشم

«دکتر علی شریعتی»

::::جملات بسیار زیبا در جوک کده:::

خدایا … نام سوره ای به نام عشق در قرآن خالی ست

که این گونه آغاز شود،

قسم به روزی که دلت را می شکنند وجز خدایت

مرهمی نخواهی یافت

(دکترشریعتی)

::::جملات بسیار زیبا و فلسفی از دکتر علی شریعتی:::

 

متن زیر بخشی از سخنان زیبای دکتر شریعتی است که براتون مینویسم

مهربان باش مردم اغلب بی انصاف و بی منطق و خود محورندولی انهارا ببخش

اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم میکنند ولی مهربان باش

اگر موفق باشی دوستان واقعی و دشمنان حقیقی را خواهی یافت پس موفق باش

اگر شریف و درستکار باشی فریبت میدهند ولی شریف و درستکار باش

انچه رو در سالیان دراز بنانهاده ای یه شبه ویران میکنند ولی سازنده باش

اگر به شادمانی و ارامش رسی حسادت میکنند ولی شادمان باش

نیکی های درونت را فراموش میکنند ولی نیکوکار باش

بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر کافی نباشد

ومیبینی هر انچه هست بین تو و خداوند است نه بین تو و مردم ………

::::جملات بسیار زیبا و فلسفی از دکتر علی شریعتی:::

 

وقتی خواستم زندگی کنم، راهم را بستند.وقتی خواستم ستایش کنم، گفتند خرافات است.وقتی خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است.وقتی خواستم گریستن، گفتند دروغ است.وقتی خواستم خندیدن، گفتند دیوانه است.دنیا را نگه دارید، میخواهم پیاده شوم

::::جملات بسیار زیبا و فلسفی از دکتر علی شریعتی:::

 

دیشب که نمیدانستم به کدام یک از دردهایم بگریم کلی خندیدم!!!

*دکتر شریعتی*

::::جملات بسیار زیبا و فلسفی از دکتر علی شریعتی:::

 

عاقلانه ازدواج کن تا عاشقانه زندگی کنی .

دکتر علی شریعتی

::::جملات بسیار زیبا و فلسفی از دکتر علی شریعتی:::

 

شیطان یکی از ابعاد خود ماست ,

چنان که روح خدا یکی از ابعاد دیگر خود ماست .

دکتر علی شریعتی / میعاد با ابراهیم / صفحه 252

::::جملات بسیار زیبا و فلسفی از دکتر علی شریعتی:::

 

به آنهایی که میگویند ” زن ” یک موجود ضعیفه است میگویم اگر اینگونه بود چرا خداوند خانه خود را در آرامگاه ” هاجر ” قرار داد ؟!!!

(برگرفته از سخنرانی دکتر علی شریعتی / پدر مادر ما متهمیم )

::::جملات بسیار زیبا و فلسفی از دکتر علی شریعتی:::

 

وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند

پرهایش سفید می ماند ، ولی قلبش سیاه میشود

::::جملات بسیار زیبا و فلسفی از دکتر علی شریعتی:::

. .