تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / جملات بزرگان / جملات بزرگان

جملات بزرگان

جملات و سخنان بزرگان جهان

جملات بزرگان

قلب شما در سکوت و آرامش ، به اسرار روزها و شبها شناخت مي يابد ولي گوشهايتان در حسرت و آرزويند که آواي چنين شناختي را که بر قلبهايتان فرود مي آيد ، بشنوند . جبران خليل جبران

 

******

جملات حکیمانه

******

آنانيکه هميشه در آرامش هستند لاابالي ترين آدمهايند . ارد بزرگ

 

******

جملات بزرگان

******

لحظه پيروزي براي من از آن جهت شيرين است که پيران ، زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببينم . نادر شاه افشار

 

******

متن فلسفی

******

بجاست دوستي بخواهي که به روزهايت تلاش و به شبهايت آرامش بخشد. جبران خليل جبران

 

******

جدیدترین متن بزرگان

******

ما بايد طبيعت را به چشم مادرمان بنگريم و با آرامش خودمان را به او تسليم کنيم تا بتوانيم خيلي راحت احساس کنيم که به جهان باز مي گرديم همانطور که همه موجودات ديگر باز مي گردند. همه ما در حقيقت جزء جدايي ناپذير اين کليم. طغيان عبث است، ما بايد خودمان را به اين جريان بزرگ واگذاريم . هرمان هسه

 

******

گلچین جملات بزرگان

******

آرامش اگر هميشگي باشد سستي و پلشتي در پي دارد . ارد بزرگ

 

******

زیباترین جملات بزرگان

******

از قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کني. ديپاک چوپرا

 

******

متن های بزرگان

******

ما در بين کساني که با ما هم عقيده اند، احساس آرامش داريم، ولي وقتي بزرگ مي شويم که بين کساني باشيم که با ما هم عقيده نباشند. فرانک

 

******

سخن فلسفی

******

تنها آرامش و سكوت سرچشمه‌ي نيروي لايزال است. داستايوفسكي

 

******

جملات و سخنان بزرگان

******

انديشه برتر در روزهاي توفاني و آشوب و در همان حال خموشي و آرامش ، توانايي برتر خويش را از دست نمي دهد. ارد بزرگ

******

سخن فلسفی

******

به زيبائي بيانديش ، نه براي انگيزش ، که در جهت تعالي . زيبائي به هر جا آرامش مي آورد ، چه دست ساز انسان چه طبيعي. پاول ويلسون

******

جملات زیبا از بزرگان

******

وقتي انسان آرامش را در خود نيابد ، جستجوي آن در جاي ديگر کار بيهوده اي است.لارو شفوکو

******

سخنان زیبا از بزرگان

******

آرامش،زن دل‌انگيزي است كه در نزديكي دانايي منزل دارد. اپيكارموس

******

جملات بزرگان

******

جايي که شمشير است آرامش نيست . ارد بزرگ

******

سخنان زیبا از بزرگان

******
دانش امروز فر بسياري در پي داشته ، اما نيروي جاري سازي آرامش به روان ما را ندارد . امنيت را بزرگان خردمند به ما مي بخشند . ارد بزرگ

******

جملات روانشناسی بزرگان

******
آرامش مدام نيز کسل کننده است. گاهي طوفان هم لازم است . فردريش نيچه