تماس با ما : @iseyyed
خانه / برترینهای جوک کده / توصیه ی من به بعضی ازدخترخانوما (طنز)

توصیه ی من به بعضی ازدخترخانوما (طنز)

طنز
آقآ این دخدرآیی کهـ گوششون رو میزآرن بیرون
دقیقا منظورشون چیهـ ؟
.
.
.

۱) من گوش دآرم شمآ ندآرین

۲) گوش من خیلی گوشهـ … گوشهـ شمآ دمآغهـ

۳) من خیلی بآگوشم … اصن من خود خرگوشم

۴) گوشم تو حلق شمآ

۵) شمآرت رو بگو من سرتآ پآ گوشم 😐


توصیه ی من بعضی از دختر خانوما..
..
..
..
..

طوری زندگی کنید که وقتی سر سفره عقد، عاقد گفت : دوشیزه ی مکرمه ی پاک دامن …دوستاتون بتونن جلو خندشونو بگیرن :)))) !!