تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک زنان / به دختره میگن

به دختره میگن

 ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ اینقدر ﺗــُــــﭙـــــــلی چیه؟؟ میگه به خاطر اینکه ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﻌﻮﺭ ﻭ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻭ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ﻭ ﺟﺬﺍﺑﯿﺖ ﻭ ….
ﺩﺭ ﯾﮏ ﺑﺪﻥ ﻻﻏﺮ ﺟﺎ ﻧﻤﯿﺸﻪ )

(دلیل قانع کننده اى بود)
ب افتخار همه ی تپلا یه کف مرتب.!!!!!