تماس با ما : @iseyyed
خانه / سرگرمی / طنز / شعر طنز / اشعار طنز و عاشقانه ناصر فیض

اشعار طنز و عاشقانه ناصر فیض

 

هر کجا حمّال باشد بار پیدا مى شود…!

—————————————————————

گر چه گاهى با کمى اصرار،پیدا مى شود
هر چه مى خواهید در بازار،پیدا مى شود

گر چه نرخش اندکى بالاست! در ایران دلار
کورىِ چشمان استکبار پیدا مى شود

دار، نایاب است اگر،مجرم در این کشور کم است
مجرمى باشد،یقیناً دار پیدا مى شود!

مشکل کار وطن حل شد،خدا را شاکریم
گر چه گاهى چند تن بیکار پیدا مى شود!

گاه مشکل نیست چیزى، جز معاشى مختصر
گر معاش آید خودش امرار پیدا مى شود

از در و دیوار گل مى بارد،این پُر واضح است
گاه در باغ پر از گل خار پیدا مى شود

عاشق صادق در این عالم شبیه کیمیا ست
عاشق آدم وار باشد ! یار پیدا مى شود

حمل ونقل کشورى هم مرتفع شد مشکلش!
هر کجا حمّال باشد بار پیدا مى شود

مى بخور!منقل بسوزان!مردم آزارى بکن!
مختصر حاشا کنى دیوار پیدا مى شود

در تمام خاک ایران یک نفر بیمار نیست
سهو کردم!نرگس بیمار پیدا مى شود!

پول اگر افتاد دستت،مى توانى کت بخر!
کت که باشد،خود به خود شلوار پیدا مى شود

گاه اگر با مصلحت بالا و پایین مى کنند
اشتباهى ساده در آمار پیدا مى شود!

گر ببینى یک نفر افتان و خیزان مى رود
سنگ گاهى در ره هموار پیدا مى شود

فرصتى باشد براى جمع ثابت مى کنم
دزد در هر ثابت و سیار پیدا مى شود

من نمى فهمم ولى، در بعضى از اوقات روز
با چه جرئت دزد در انظار پیدا مى شود!

از قوانین طبیعت لحظه اى غافل مباش
خر که باشد ، کم کمک افسار پیدا مى شود

آن چه بر ما مى رود از ماست!باور مى کنى؟!
آستینت را بگردى مار پیدا مى شود

فرصتى پیدا شد و شعرى سرودم ،چون رفیق
فرصتى مانند این یکبار پیدا مى شود!