تماس با ما : @iseyyed
خانه / شعر و داستان / شعر / اشعار تک بیتی حافظ

اشعار تک بیتی حافظ

اشعار تک بیتی حافظ

اشعار تک بیتی حافظ شیرازی
رنج ما را که توان برد به یک گوشه چشم
شرط انصاف نباشد که مداوا نکنی

اشعار زیبای حافظ

*****

رنج ما را که توان برد به یک گوشه چشم
شرط انصاف نباشد که مداوا نکنی

*****
اشعار تک بیتی عاشقانه

*****

با مدعی مگوئید اسرار عشق و مستی
تا بی‌خبر بمیرد در درد خودپرستی

شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما
بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد

*****
اشعار تک بیتی حافظ

*****

من حاصل عمر خود ندارم جز غم
در عشق ز نیک و بد ندارم جز غم
یک همدم باوفا ندیدم جز درد
یک مونس نامزد ندارم جز غم

اشک در چشمان من طوفان غم دارد به دل
خنده بر لب می زنم تا کس نداند راز دل

شراب تلخ می‌خواهم که مردافکن بود زورش
که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم
دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود
مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم

اشعار تک بیتی حافظ شیرازی

از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش
زده‌ام فالی و فریادرسی می‌آید

آفرین بر دل نرم تو، که از بهر ثواب
کشته غمزه خود را به نماز آمده‌ای!

*****
شعر حافظ شیرازی
*****

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن
از دوستان جانی مشکل توان بریدن

*****
اشعار حافظ شیرازی
*****

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد

ای صبا گر بگذری بر کوی مهرافشان دوست
یار ما را گو سلامی، دل همیشه یاد اوست

نی قصه‌ آن شمع چگل بتوان گفت
نی حال دل سوخته‌دل بتوان گفت

غم در دل تنگ من از آن است که نیست
یک دوست که با او غم دل بتوان گفت