تماس با ما : @iseyyed
خانه / برترینهای جوک کده / اس ام خنده دار جدید 92

اس ام خنده دار جدید 92

نصیحت غضنفر ب پسرش :کره خر شب کنکوره, بشین یه گهی بخور یه انی بشی دستت ب یه مستراحی بند بشه یه چوس حقوقی برینن کف دستت محتاج گوز مردم نشی