تماس با ما : @iseyyed

اس ام اس عید قربان 93

“عید با نبض دقایق زیباست”
“عید با روح شقایق زیباست”
“عید با یاد عزیزان زیباست”
“عید با دیدن جانان زیباست”
”  عیدسعید قربان برهمه  مبارک باد.