تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک به سلامتي / اس ام اس به سلامتی

اس ام اس به سلامتی

اس ام اس به سلامتی اونیکه موقع اعدام ازش پرسیدند آخرین حرفت:
          l /l
          l /l
          l /l
          l /l
          l /l
          l /l   /¯ )
          l /l /\/
          l /l \/
        ( ¯¯¯ )
        ( ¯¯¯ )
        ( ¯¯¯ )
        ( ¯¯¯ )
        ( ¯¯¯ )
        /¯¯/\
      /  , ^. /\
    /  /      \/\
  /  /          \/\
(   (             )/ )
l  l               l /l
l  l               l /l
l  l               l /l
(   (             )/ )
  \  \          /  /
    \  `–  ‘   /
      `– — ‘

گفت:

رویِ قبرم تکه یخی بگذارید تا چکه کند!

پرسیدند:

چرا؟!

گفت:

چون عزیزی ندارم که سرِ قبرم گریه کند…
اس ام اس به سلامتی بى کسا..