تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک جديد / آیت اله عشقی

آیت اله عشقی

به علت سردی هوا
و گرانی گـاز ،
پریدن در هر آغوش گرمی،
حلال است ………..
.
.
..
.
.
.
.
آیت الله عشقی”!! : 🙂