سایت تفریحی جوک کده | جوک روز

گشت ارشاد

دوستیابی

یک عدد از 1 تا 24 بنویس و انتخاب کن

یک عدد از 1 تا 24 بنویس و انتخاب کن !!

یک عدد از 1 تا 24 بنویس و انتخاب کن

*******

اولین کسی که دلت می خواد الان بغلش کنی کیه ؟؟؟
یک عدد از 1 تا 24 بنویس و انتخاب کن !!
عددای پائینو نیگا نکنیدا!!
. . . . . . . . . ……………….

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


برچسب ها